JoinMeeting Virtual Class

Tổ chức lớp học trực tuyến - tương tác 2 chiều giữa giảng viên và học viên.

Cung cấp giải pháp quản trị khóa học toàn diện: Tổ chức - Kiếm soát - Đánh giá - Lưu trữ.

Công cụ giảng dạy đa dạng

- Trao đổi tương tác Live
- Điều khiển Mic, Webcam chuẩn HD.
- Chia sẻ Màn hình & Webcam
- Chia sẻ PowerPoint, tập tin, Video, hình ảnh, bảng trắng Online
- Cho học sinh thảo luận, chat, phát biểu, lên bảng.
- Quản lý Video buổi học
- Tạo quiz trắc nghiệm trực tuyến.
- Quản lý thông tin lớp
- Quản lý Học viên
- Quản lý tài liệu

Kiểm soát hành vi tham gia

- Điểm danh và kiểm tra hành vi tham gia học của học viên.
- Được thông báo khi học viên tham gia hay rời khỏi lớp học trực tuyến.
- Phê duyệt tham gia, cho phép phát biểu, ngắt tiếng hay hình ảnh học sinh.

Buổi học LiveStream

Ngoài lớp học trong vòng kết nối riêng tư, người dạy có thể phát sóng trực tiếp qua Facebook hay Youtube thông qua công nghệ của JoinMeeting, chất lượng và chuyên nghiệp hơn hẳn các hình thức LiveStream miễn phí bằng ứng dụng di động.

Thư viện điện tử LMS chuẩn Châu Âu

Hệ thống thư viện điện tử LMS được JoinMeeting Virtual Class trang bị phù hợp mỗi doanh nghiệp. 
Thư viện điện tử có chức năng hệ thống các tệp tài liệu, Video, hình ảnh hay các buổi đào tạo đã ghi hình lại thành các danh mục cụ thể, theo từng chủ đề hoặc từng phòng ban.
Với hệ thống này, nhân viên có thể đăng nhập theo tài khoản được cấp để xem lại nội dung theo nhu cầu. 
Ví dụ như: đào tạo nhân viên mới, đào tạo khách hàng hay chi nhánh,...
Ngoài ra, LMS có thể dùng để kiểm soát chất lượng đào tạo thông qua:

- Tổ chức thi trắc nghiệm online.
- Báo cáo thống kê kết quả thi bằng bảng biểu và đồ thị.

1 CLICK - Tối ưu chi phí cho giáo dục trực truyến

Không cài đặt phức tạp - Dịch vụ nhanh chóng - Thao tác đơn giản

Ưu điểm

- Tối ưu và Giảm thiểu tối đa chi phí: Chi phí đi lại, Chi phí tổ chức, lắp đặt phòng học, Chi phí xây dựng hệ thống thư viện diện tử LMS
-Tương thích mọi thiết bị: điện thoại(PSTN), thiết bị Video Conferencing của hãng thứ ba, thiết bị cá nhân (laptop, tablet, smartphone), thiết bị họp Kodiak

Hotline: 082 84 22 999

info@trivietsi.com

Bộ phận kinh doanh

(+84-24) 7300 7966
info@trivietsi.com