Tầm nhìn - Sứ Mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

  • Mục tiêu trở thành một trong những công ty cung cấp các dịch vụ CNTT đa dạng và chuyên sâu tại thị trường Viêt Nam.
  • Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của Trí Việt S.I

Sứ mệnh

  • Cung cấp đến khách hàng dịch vụ phân phối thiết bị CNTT chính hãng và đội ngũ triển khai chuyên nghiệp
  • Tư vấn, triển khai các giải pháp CNTT tối ưu và phù hợp theo yêu cầu, qui mô và đặc thù của doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi

  • Đoàn kết và Hợp tác: tạo nên sức mạnh tập đoàn.
  • Tận tâm và Uy tín: đối với mọi khách hàng và đối tác.
  • Sáng tạo và Đổi mới trong từng sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động.
  • Lợi nhuận và hiệu quả là giá trị căn bản của hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hoá là giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp.

Hỗ trợ

-->