Đào tạo

ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN CNTT

TV S.I tuyển sinh học viên cho các lớp đào tạo, huấn luyện các khoá phát triển năng lực, Kỹ Năng Quản lý & Lãnh đạo CNTT (IT) tại Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo ra những đội ngũ quản lý CNTT chuyên nghiệp, những nhà lãnh đạo xuất sắc, đáp ứng được những nhu cầu cũng như kỳ vọng của doanh nghiệp, tổ chức, cũng như chính phủ. Bên cạnh nền tảng cốt lõi là hoạt động đào tạo, TV S.I còn cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý CNTT cho các khách hàng chiến lược là các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhằm giúp khách hàng ứng dụng IT một cách hiệu quả hơn trong công tác quản lý, điều hành và kinh doanh.

CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ & NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CNTT

    01. Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin - CIO
    02. Trưởng Phòng IT Chuyên Nghiệp - IT Manager    
    03. 
Quản Lý Vận Hành Hệ Thống IT Chuyên Nghiệp
    04. 
Kỹ Năng Hỗ Trợ User Chuyên Nghiệp
    05. 
Kỹ Năng Mềm Cho Chuyên Viên IT
    06. 
ITIL V3 FOUNDATION 
    07. Quản Lý Dịch Vụ IT - ITSM
    08. 
Quản Lý Dự Án IT - IT Project Management
    09. 
Chuyên Viên Phân Tích ServiceDesk
    10. 
Kiểm Toán IT Nội Bộ
    11. Ứng Dụng Mindmap Cho Nhà Quản Lý
    12. 
Quản Trị Rủi Ro CNTT (IT)

 DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ CNTT

    1. TÁI CẤU TRÚC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG IT
    2. 
TƯ VẤN QUY TRÌNH ITIL/ITSM 
    3. 
KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CNTT
    4. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC IT
    5. 
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CNTT
    6. 
DỊCH VỤ TƯ VẤN CIO - CTO

Hỗ trợ

-->